Naraščajoči pomen ekološkega kmetijstva v Italiji temelji na poglobljenem poznavanju in usposobljenosti, ki sta potrebna za doseganje proizvodnje, vzdržne tako z ekonomskega kot ekološkega vidika. Vloga naših agronomov je podpora predvsem na področju hranil, obenem pa tudi na področju varovanja in ohranjanja biotske raznovrstnosti. Tovrstne cilje je mogoče doseči samo z ustreznim upravljanjem naravnih virov. Pridelovalec poskrbi za usposobljenost, Timac pa za strokovnost in linijo izdelkov, namenjenih ekološkemu kmetijstvu. Skupaj tvorimo zmagovalni par!