Vsebuje učinkovine katere spodbujajo delovanje mikroorganizmov. Le ti pretvarjajo dušik v tleh v rastlinam dostopno obliko. S posebno ovojnico MeTA povečuje biološko razpoložljivost in izkoristek dušika.

N-Process aktivira encim nitratne reduktaze, s čimer:

  • zmanjša kopičenje nitratov v celicah ter poveča količino dušika v listih (fotosinteza)
  • spodbuja sintezo beljakovin in razvoj suhe mase

Tip: Mineralno gnojilo
Oblika: Granulat

Vsebuje N-Process

GNOJILO ES
Sečninsko-amonijev sulfat (MgO-SO3) z mikroelementi
31 (2-25)

Tip: Mineralno gnojilo
Oblika: Granulat

Vsebuje Top-Phos
Vsebuje N-Process

GNOJILO ES
Gnojilo NPK (SO3) in z borom
13-5-5 (30)