Mineralna gnojila NP, NPK in PK z mehanizmom za zaščito rudninskih snovi pred izgubami v tleh ( ovojnica MPPA).

Hranila iz teh gnojil niso podvržena  različnim procesom v tleh ( izpiranje ali izhlapevanje N, vezava P pri nizkih ali visokih ph -jih tal, vezava ali izpiranje K  ), so vodotopna in  s tem dostopna  rastlinam vso rastno dobo.

Tip: Mineralno gnojilo
Oblika: Granulat

Vsebuje Top-Phos
Vsebuje MPPA D-Coder

GNOJILO ES
Gnojilo NPK (MgO-SO3) z mikrohranili
10-5-22 (2-13)

Tip: Mineralno gnojilo
Oblika: Granulat

Vsebuje Top-Phos
Vsebuje MPPA D-Coder

GNOJILO ES
Gnojila NP (CaO - SO3)
3-22 (8-18)       

Tip: Mineralno gnojilo
Oblika: Granulat

Vsebuje Top-Phos
Vsebuje MPPA D-Coder

GNOJILO ES
Gnojila NPK (CaO-SO3) z Cink (Zn)
6-12-16 (5-15)

Tip: Mineralno gnojilo
Oblika: Granulat

Vsebuje Top-Phos
Vsebuje MPPA D-Coder

GNOJILO ES
Gnojila NPK (CaO-MgO-SO3) z Borom (B)
10-22 (6-2-8) +0,1